Spring til indhold

Konsulær bistand

På disse sider ligger information rettet mod danske statsborgere. Tilsvarende ligger der på den engelsksprogede del af hjemmesiden information rettet mod udlændinge, herunder statsborgere i Serbien, Montenegro og Bosnien-Hercegovina.

På Udenrigsministeriets hjemmesider, herunder ambassadernes, videregives oplysninger fra andre myndigheder, ligesom der gives råd og vejledning. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer uanset oplysningerne på hjemmesiderne.