Spring til indhold

Bredt forlig om Danmarks udviklingspolitik

19.01.2017  10:00
Et bredt flertal i Folketinget har i dag indgået et forlig om Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Forliget er det første forlig om Danmarks udviklingspolitik, og det første forlig, som den nye trekløverregering har indgået.

FN’s 17 verdensmål danner afsæt for strategien, som har til formål at bidrage til at skabe en bæredygtig udvikling af verden. Udviklingsminister, Ulla Tørnæs, glæder sig over, at et så bredt forlig står bag strategien. Det giver ro om Danmarks udviklingspolitik, og det styrker Danmarks stemme i verden.

- Vi passer godt på Danmark, når vi tager vare på verden. Derfor er jeg glad for, at et så bredt flertal i Folketinget bakker op om Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi. Det er vigtigt for dansk udviklingspolitik, for vores stemme i verden og for verdens fattigste, at så mange partier er med til at tage ansvar. Med strategien får vi en klar vision for udviklingsarbejdet – vi arbejder for en friere, rigere og mere tryg verden, hvor mennesker får muligheder for at skabe sig et godt liv, der hvor de er, udtaler udviklingsminister Ulla Tørnæs.

- Med den nye aftale ændrer udviklingspolitikken sig fra at handle snævert om overførsler fra rige til fattige lande, til i fremtiden at have fokus på at bidrage til at løse globale problemer, som fattigdom, ulighed, manglende ligestilling og problemer med sundhed, og at gøre det på en måde, der bidrager til økonomisk vækst og anstændige jobs. Det er til glæde for verdenssamfundet som helhed og samtidig i Danmarks egen interesse, når vi på den måde f.eks. forebygger migration. Vejen vil være øget samarbejde på tværs af myndigheder, erhvervsliv og NGO’er, udtaler udenrigsordfører for Socialdemokratiet, Nick Hækkerup.

- Fra Dansk Folkepartis side er vi meget tilfredse med, at ukontrolleret befolkningstilvækst omsider sættes på dagsordenen. Udvikling af de svageste lande kan umuligt ske, uden at der samtidig tales om overbefolkning. Det er desuden rigtig godt, at det knæsættes, at der er nul-tolerance i forhold til al udviklingsarbejdes måske største fjende – nemlig korruption. Endelig er det særdeles glædeligt, at udviklingsarbejdet mere konkret søsættes for også at forebygge uønsket migration, eksempelvis til Europa, og at udviklingshjælp skal knyttes mere hårdt op på modtagerlandenes vilje til at modtage egne borgere, som udvises fra Danmark. Personligt er jeg også glad for, at kampen mod HIV/aids fortsat prioriteres højt. Alt i alt en god strategi, som Danmark kan være stolt af!, udtaler udviklingsordfører for Dansk Folkeparti, Claus Kvist Hansen.

- I Venstre er vi glade for dette markante skifte, så det fremover bør være udgangspunktet, at dansk udviklingsbistand er betinget af hjemsendelsesaftaler. Det bør være sådan, at det er noget for noget. Hvis man modtager dansk udviklingsstøtte, så skal man naturligvis tage imod sine egne afviste statsborgere, udtaler udviklingsordfører for Venstre Michael Aastrup Jensen

- For Liberal Alliance har det været vigtigt at sætte fokus på en større rolle til private aktører og civilsamfundsorganisationer. Økonomisk frihed og frihandel er afgørende faktorer i opbygningen af nye lokale demokratier – det indebærer i praksis lokal jobskabelse og understøttelse af lokale iværksættere, udtaler Carsten Bach, udviklingsordfører for Liberal Alliance.

- Fra Alternativets side er vi glade for, at uligheds- og fattigdomsbekæmpelse, bæredygtighedsmålene, sundhed og bekæmpelse af klimaforandringer er kommet centralt ind i den endelige strategi. Vi er ligeledes glade for, at NGO’ernes store betydning for en succesfuld udviklingspolitik igen er blevet slået fast med strategien. Nu ser vi frem til arbejdet med at udmønte strategien, udtaler udviklingsordfører for Alternativet, Ulla Sandbæk

- Det afgørende for os har været at få lagt en bund under dansk udviklingsbistand på minimum 0,7 % af BNI – også selvom vi gerne havde set det højere. Netop fordi der er skåret historisk hårdt i bistanden, havde vi også gerne set et lidt skarpere fokus, men vi glæder os til gengæld over, at det har været muligt at få så mange partier med, udtaler udviklingsordfører for Radikale Venstre, Martin Lidegaard.

- Vi er i SF tilfredse med at der er et bredt flertal bag en ny udviklingspolitisk strategi, der tager udgangspunkt i FN’s verdensmål. Vi lægger ikke mindst vægt på, at det i forhandlingerne er lykkedes at give målet om større global lighed en mere fremtrædende plads. Det er vigtigt, at civilsamfundene – både i Danmark og i udviklingslandene - stadig skal spille en afgørende rolle i udviklingspolitikken. Det har for SF været vigtig at have medindflydelse på den fremtidige udviklingspolitik. Vi er uenige i regeringens nedskæringer på udviklingspolitikken og er tilfredse med, at aftalen ikke forhindrer en fremtidig regering i at forøge bistanden, hvilket SF vil arbejde for, udtaler udviklingsordfører for SF, Holger K. Nielsen

-  Det har været vigtigt for mig, at vi fremover skaber en åben og gennemsigtig proces for civilsamfundsstøtten gennem konkurrenceudsættelse. Det er en sundt princip, som sikrer, at vi bruger pengene så effektivt som muligt. Det er til glæde for Danmark så vel som for verdens fattigste mennesker, udtaler udviklingsordfører for Det Konservative Folkeparti, Naser Khader.

Læs strategien her

For yderligere presse, kontakt:
Marianne Lynghøj Pedersen, særlig rådgiver for ministeren for udviklingssamarbejde, tlf: 42485158
Poul Kjar, presserådgiver Udenrigsministeriet, tlf: 41865975Seneste nyt

    Se alle