Spring til indhold

Ambassaden i Beograd søger praktikanter

24.01.2020  14:16

Vil du i praktik i den danske ambassade i Beograd? Vi tilbyder 2 praktikstilinger fra 1. august 2020 til 31. januar 2021.

Praktikant i den politiske og økonomiske afdeling

Som praktikant i den politiske og økonomiske afdeling kommer du til at bidrage til ambassadens daglige arbejde, herunder iblandt overvågning af den politiske og økonomiske udvikling i Serbien, Nordmakedonien, Montenegro og Bosnien-Hercegovina. Du vil komme til at deltage i konferencer og seminarer, følge de lokale medier, deltage i forberedelsen af kulturelle arrangementer mv. Research og briefing af forskellig karakter og deltagelse i arbejdet med opdatering af ambassadens hjemmeside og sociale medier indgår ligeledes i praktikantens arbejdsopgaver.

Praktikant i handelsafdelingen

Arbejdet i handelsafdelingen består hovedsageligt i at bistå danske virksomheder, gennemføre ambassadens kommercielle strategi og indgå i det regionale handelssamarbejde. Som praktikant vil du få mulighed for at prøve kræfter med en række opgaver inden for det handelsmæssige område, herunder informationsindsamling, formidling og markedsundersøgelser inden for forskellige sektorer, udarbejdelse af markedsnyheder samt deltagelse i forberedelsen og afviklingen af PR-aktiviteter for danske virksomheder. Forskellige former for kommunikative opgaver vil ligeledes indgå praktikantens arbejdsopgaver.

Hvem kan søge?

Ansøgere skal være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Du skal endvidere være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. Vi tilbyder ikke løn, men kan refundere udgifter til bolig mv. på op til EUR 335 om måneden. Ambassaden udfærdiger gerne et brev til bekræftelse af praktikaftalen til brug ved legatansøgning. Kendskab til regionen, sproget og sociale medier er en fordel, men ikke et krav.

Her kan du læse Udenrigsministeriets generelle retningslinjer for praktikophold.

Send din ansøgning, karakterudskrift, CV og eventuelle udtalelser til begamb@um.dk senest 28.02.2020.

Lige nu har vi 2 ledige praktikstillinger fra 1. august 2020 til 31. januar 2021. Ambassaden i Beograd tilbyder ellers løbende praktikophold af et halvt års varighed i ambassadens handels- og politiske/økonomiske afdeling.

Hvis du har spørgsmål vedrørende praktikopholdet i den politiske og økonomiske afdeling, er du velkommen til at henvende dig til rådgiver Marianne Gade Topac martop@um.dk eller på telefon: + 381 (11) 36 79 510.

Hvorfor vælge Serbien?

I de seneste ti år er udviklingen i Serbien gået stærkt, og landet har indledt optagelsesforhandlinger med EU. EU-optagelsesprocessen er et centralt tema for serbisk udenrigspolitik, og i lyset af Serbiens EU-integration og løbende EU-forhandlinger er et praktikophold i Beograd særligt interessant i den kommende tid. Det giver også travlhed og spændende opgaver i handelsafdelingen, da flere og flere danske virksomheder ser mulighederne i det voksende serbiske marked.

Foruden Serbien dækker ambassaden også Montenegro, Nordmakedonien og Bosnien-Hercegovina, og arbejdet omfatter derfor også udviklingen i disse lande og i regionen i bredere forstand. Da ambassaden er hører til blandt Danmarks mindre ambassader, kommer praktikanterne til at indgå i mindre teams, hvor der er en høj grad af frihed for praktikantens egen tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne.

Beograd er et spændende sted at bo med sine ca. 2 mio. indbyggere. Hele året rundt er der mange kulturelle begivenheder, og alle gader summer af liv på de mange cafeer og restauranter. Der er der gode rammer for at etablere et socialt netværk, blandt andet med praktikanter fra andre ambassader i byen. 


 Seneste nyt

    Se alle