Spring til indhold

Ambassaden i Beograd soger praktikanter

03.10.2017  15:51

Baggrund

I de seneste ti år er udviklingen i Serbien gået stærkt, og landet har indledt optagelsesforhandlinger med EU. EU-optagelsesprocessen er et centralt tema for serbisk udenrigspolitik, og i lyset af Serbiens EU-integration og løbende EU-forhandlinger er et praktikophold i Beograd særligt interessant i den kommende tid. Det giver også travlhed og spændende opgaver i handelsafdelingen, da flere og flere danske virksomheder ser mulighederne i det voksende serbiske marked.
Foruden Serbien dækker ambassaden også Montenegro og Bosnien-Hercegovina, og arbejdet omfatter derfor også udviklingen i disse lande og i regionen i bredere forstand. Da ambassaden er blandt Danmarks mindre ambassader, kommer praktikanterne til at indgå i mindre teams, hvor der er en høj grad af frihed for praktikantens egen tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne.
Beograd er et spændende sted at bo med sine ca. 2 mio. indbyggere. Hele året rundt er der mange kulturelle begivenheder, og i alle gader summer der af liv på de mange cafeer og restauranter. Der er der gode rammer for at etablere et socialt netværk, blandt andet med praktikanter fra andre ambassader i byen.

Praktikant i den politiske og økonomiske afdeling

Som praktikant i den politiske og økonomiske afdeling kommer du til at bidrage til ambassadens daglige arbejde, heriblandt overvågning af den politiske og økonomiske udvikling i Serbien, Montenegro og Bosnien-Hercegovina. Du vil komme til at deltage i konferencer og seminarer, følge de lokale medier, deltage i forberedelsen af kulturelle arrangementer mv. Research og briefing af forskellig karakter og deltagelse i arbejdet med opdatering af ambassadens hjemmeside og sociale medier indgår ligeledes i praktikantens arbejdsopgaver.

Praktikant i handelsafdelingen

Arbejdet i handelsafdelingens består hovedsagligt i at bistå danske virksomheder, gennemføre ambassadens kommercielle strategi og indgå i det regionale handelssamarbejde. Som praktikant vil du få mulighed for at prøve kræfter med en række opgaver inden for det handelsmæssige område, heriblandt informationsindsamling, formidling og markedsundersøgelser inden for forskellige sektorer, udarbejdelse af markedsnyheder samt deltagelse i forberedelsen og afviklingen af pr-aktiviteter for danske virksomheder. Forskellige former for kommunikative opgaver vil ligeledes præge praktikantens arbejdsopgaver.

Hvem kan søge?

Vi søger selvstændige og initiativrige studerende med færdiggjort bacheloruddannelse fra en relevant videregående uddannelse. Du skal endvidere være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. Vi tilbyder ikke løn, men kan refundere udgifter til bolig mv. på op til EUR 335 om måneden. Ambassaden udfærdiger gerne et brev til bekræftelse af praktikaftalen til brug ved legatansøgning. Kendskab til regionen, sproget og sociale medier er en fordel, men ikke et krav.
http://um.dk/da/om-os/Stillinger/praktikpladser-paa-repraesentationerne/ kan du læse Udenrigsministeriets generelle retningslinjer for praktikophold.

Send din ansøgning, karakterudskrift, CV og eventuelle udtalelser til begamb@um.dk. Ansøgningsfristen er den 15. oktober 2017.

Hvis du har spørgsmål vedrørende praktikopholdet i den politiske og økonomiske afdeling, er du meget velkommen til at henvende dig til rådgiver Marianne Gade Topac martop@um.dk eller på telefon: + 381 (11) 36 79 518. Hvis du har spørgsmål vedrørende praktikopholdet i handelsafdelingen, kan du kontakte lederen af handelsafdelingen, Nenad Mitosevic, på nenmit@um.dk  eller på telefon +381 (11) 36 79 515.
Du er desuden velkommen til at kontakte nuværende praktikant i den politiske og økonomiske afdeling, Kristina Nilsson, på krinil@um.dk  eller på telefon: + 381 (11) 36 79 510 samt nuværende handelspraktikant, Bojana Cuzulan, på bojcuz@um.dk  eller på telefon:+381 (11) 36 79 517.Seneste nyt

    Se alle