Spring til indhold

Praktikophold

Som praktikant på ambassaden i Beograd vil du gennem et halvt år få mulighed for at afprøve dine færdigheder på en spændende og levende arbejdsplads, hvor du indgår i et lille og fleksibelt team. Derudover får du et indgående kendskab til regionen.

Seneste praktikantopslag kan ses her.

Baggrund
I de seneste ti år er udviklingen i Serbien gået stærkt, og landet har indledt optagelsesforhandlinger med EU. EU-optagelsesprocessen er et centralt tema for serbisk udenrigspolitik, og i lyset af Serbiens EU-integration og løbende EU-forhandlinger er et praktikophold i Beograd særligt spændende i den kommende tid. Det åbner også nye perspektiver for ambassadens eksportfremmearbejde. Foruden Serbien dækker ambassaden i Beograd også Montenegro og Bosnien-Herzegovina, og arbejdet omfatter derfor også udviklingen i disse lande og i regionen i bredere forstand. Da ambassaden er blandt Danmarks mindre ambassader, kommer praktikanterne til at indgå i mindre teams, hvor der er en høj grad af frihed for praktikantens egen tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne.

Beograd er et spændende sted at bo med sine ca. 2 mio. indbyggere. Hele året rundt er der mange kulturelle begivenheder, og i alle gader summer der af liv på de mange cafeer, restauranter og barer, som hyppigt bliver frekventeret af lokalbefolkningen. Dermed er der gode rammer for at etablere et socialt netværk, blandt andet med praktikanter fra andre ambassader i byen.

Praktikant i den politiske og økonomiske afdeling
Som praktikant i den politiske og økonomiske afdeling kommer du til at bidrage til ambassadens daglige arbejde, heriblandt overvågning af den politiske og økonomiske udvikling i Serbien, Montenegro og Bosnien-Hercegovina. Du vil komme til at deltage i konferencer og seminarer, følge de lokale medier, deltage i forberedelsen af kulturelle arrangementer samt besvare henvendelser. Research og briefing af forskellig karakter og opdatering af ambassadens hjemmeside og sociale medier indgår ligeledes i praktikantens arbejdsopgaver.

Praktikant i handelsafdelingen
Arbejdet i handelsafdelingens består hovedsagligt i at bistå danske virksomheder, deltage aktivt i ambassadens kommercielle strategi og indgå i det regionale handelssamarbejde. Som praktikant vil du få mulighed for at prøve kræfter med en række opgaver inden for det handelsmæssige område, heriblandt informationsindsamling, formidling og markedsundersøgelser inden for forskellige sektorer, udarbejdelse af markedsnyheder samt deltagelse i forberedelsen og afviklingen af pr-aktiviteter for danske virksomheder. Forskellige former for kommunikative opgaver vil ligeledes præge praktikantens arbejdsopgaver.