Spring til indhold

Legalisering og verificering

Information om ambassadens medvirken ved legalisering og verificering af dokumenter.

Legalisering af dokumenter foretages ikke af ambassaden, men af de relevante myndigheder i Danmark. Ambassaden kan mod gebyr være behjælpelig med at sende dokumenter til legalisering gennem Udenrigsministeriet i København. Denne behandling tager ca. en måned.

Ikke-danske statsborgere kan få legaliseret danske dokumenter enten ved at kontakte de relevante danske myndigheder direkte eller gennem deres eget lands ambassade i Danmark.

Verificering af dokumenter kan foretages af ambassaden mod gebyr.

Læs mere her.