Spring til indhold

Pas til børn

Børn kan ved personligt fremmøde ansøge om pas på ambassaden, hvis de er danske statsborgere.

Ansøgningsvejledning

En mindreårig dansk statsborger skal personligt møde op på ambassaden sammen med en forælder.

Hvis der skal søges om pas til børn, skal samtykke dertil meddeles af begge forældre, hvis begge har del i forældremyndigheden, og/eller af den, der har forældremyndigheden.

Det er ikke et ubetinget krav, at indehaverne af forældremyndigheden personligt møder op og underskriver på repræsentationen. Men underskriften bør verificeres ved f.eks. telefonisk bekræftelse eller sammenligning med personens underskrift i f.eks. pas eller andet dokument.
Såfremt der kun er én indehaver af forældremyndigheden, skal dokumentation herfor forelægges.

Fra og med 26.juni 2012 skal alle børn have eget pas. De kan ikke længere rejse gyldigt ind og ud af Danmark ved blot at være indskrevet i forældres eller andre voksnes pas. Hvis barnet har været indskrevet i et af forældrenes pas, skal vedkommende pas forelægges. Hvis barnet ikke har været indskrevet i noget pas i forvejen, skal der medbringes fødselsattest eller navne/dåbsattest.

Ambassaden tager billeder til passet. Ved ansøgning om almindeligt dansk pas skal ansøger derfor ikke længere medbringe to fotos.

Der tages ikke fingeraftryk af børn under 12 år, men de skal møde op personligt for at søge om pas.

Gyldighed:

For børn fra 0 - 5 år udstedes pas med en gyldighed, der normalt ikke overstiger 2 år.

Pas til børn mellem 5 - 18 år udstedes med en gyldighed på 5 år fra udstedelsesdatoen.

Husk

  • At medbringe dit gamle pas når du henter det nye. Det skal annulleres.

  • At få overført gyldige visa fra det gamle pas til det nye.