Skip to content

Information til udlandsdanskere om valgret ved kommende valg i DK

12.02.2019  15:35

Vi skal stemme i Danmark i det kommende år. Er du udlandsdansker, så tjek om du kan optages på valglisten.
Søg digitalt, hvis du vil stemme https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/

For at kunne stemme til valg i Danmark skal man være optaget på valglisten.

Danske statsborgere, der flytter til udlandet, Færøerne og Grønland, og som i den forbindelse framelder sig folkeregistret, kan kun optages på valglisten, hvis de opfylder bestemte kriterier for bevarelse af fast bopæl i Riget i valgmæssig henseende. Desuden skal disse danske statsborgere aktivt søge om at komme på valglisten.

For yderligere information om valgret for udlandsdanskere:
https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/

flyer