Skip to content

Informacije za državljane Srbije koji poseduju pasoš izdat od strane koordinacione uprave

Primenjuju se sledeća pravila

Kako aplicirati za vizu?

Formular za aplikaciju možete pronaći ovde. Formular mora biti popunjen i predat Ambasadi. Molimo Vas da zajedno sa formularom za aplikaciju ponesete i:

Poziv

Ambasadi je potrebno pozivno pismo od reference u Danskoj (npr. osoba / organizacija / kompanija) sa sledećim informacijama:

 • Pismo ili e-mail gde se nalazi puno ime i prezime, adresa i broj telefona osobe / organizacije / kompanije koja Vas poziva.
 • Pismo ili e-mail mora sadržati Vaše puno ime i prezime, adresu i broj telefona.
 • Pismo ili e-mail mora sadržati razlog putovanja, dužinu vašeg boravka kao i informaciju ko snosi troškove Vašeg boravka.
 • Pravilno i kompletno popunjen formular za aplikaciju. Pasoš mora da važi minimum tri meseca nakon isticanja trajanja vize. 
 • Kopiju pasoša (prve strane i svih prethodnih Šengen viza sa ulazno/izlaznim pečatima).
 • Fotografiju u boji (veličine kao za pasoš i dobrog kvaliteta zbog skeniranja).
 • Potvrdu o redovnim primanjima (od vašeg poslodavca, penzije…).

Dodatno za posetu rodbini:

 •  Morate doneti potvrdu o srodstvu (Izvod iz matične knjige rođenih ili Izvod iz matične knjige venčanih, koji mora biti original ili overena kopija)

Dodatno za poslovne posete:

 • Potvrda o stalnom zaposlenju (ili slično) od Vašeg poslodavca i radnu knjižicu. 
 • Potvrda da je lokalna kompanija registrovana (npr. potvrda iz Privredne komore) – nije obavezno ali se može zahtevati. 
 • Dokaz o poslovnom odnosu vaše i danske kompanije – nije obavezno ali se može zahtevati.

Za turističke posete:

 •  Morate doneti rezervaciju hotelskog smeštaja u istom mestu koje se pominje u pozivnici.

Ambasadi je potrebno 5 do 10 radnih dana za obradu aplikacije. Nakon toga će vas Ambasada kontaktirati i informisati kada možete podići vizu. Ukoliko je Vaša aplikacija predata Danskoj imigracionoj službi na dalju obradu, proces izdavanja vize će biti duži.

Detalji o radu i vremenu koje je potrebno Danskoj imigracionoj službi za obradu vašeg zahteva se mogu pronaći ovde.

- Ukoliko je pozitivan odgovor, pre nego se izda viza, morate doneti validnu povratnu kartu kao i medicinsko osiguranje sa minimalnim pokrićem od 30.000 evra, a koje je validno u celoj Šengen zoni.

Dodatne informacije

Opšta procedura za apliciranje za dansku Šengen vizu opisana je na sajtu Danske Imigracione Službe.

Dodatna obaveštenja vezana za vize možete dobiti posetom sajta danskog Prijavnog centra za Vize.

set title

set text