Danska saradnja

Danska je bila i trenutno je angažovana na više programa i projekata u saradnji sa srpskim i bosanskim vlastima i nevladinim organizacijama. O nekim od oblasti saradnje između Danske i Srbije i Danske i Bosne i Hercegovine možete pročitati ovde (na engleskom).