Neradni dani

Ambasada u Beogradu će biti zatvorena za vreme određenih danskih i srpskih praznika.
Raspored praznika dostupan je ovde (na engleskom jeziku).