Skip to content

Putovanje i boravak

Konzularne usluge

Na sledećim stranicama možete da pronađete informacije o apliciranju za vizu, kao i da preuzmete formular za vizu. Obratite pažnju da postoje dva formulara, oba na engleskom jeziku, i oba formulara moraju da se popune i predaju Ambasadi prilikom apliciranja za vizu.

Dalje možete pročitati nešto više o radnim i boravišnim dozvolama.

Informacije od drugih državnih organa u Danskoj, kao i saveti i uputstva, navedeni su na internet stranici Ministarstva inostranih poslova Danske. Ministarstvo inostranih poslova Danske, međutim, se ne može smatrati odgovornim za moguće probleme bez obzira na informacije navedene na internet stranici.