Opšte napomene

Od 19. decembra 2009, državljanima Srbije sa novim biometrijskim pasošem (crveni pasoš) nije potrebna viza za Dansku i ostale Šengen zemlje.

Više informacija o liberalizaciji viznog režima možete naći u brošuri koju je pripremila Delegacija Evropske Komisije u Beogradu.

Ipak nekim državljanima Srbije još uvek treba viza - to su državljani sa crvenim pasošem koji je izdala Koordinaciona Uprava. Procedura za ove zahteve je pojednostavljena, i o tome možete pročitati ovde:

Kliknite ovde ako imate pasoš koji je izdala Koordinaciona Uprava.  

Island

Danska zastupa Island u vezi sa viznim pitanjima. S obzirom na to da je Island potpisnik šengenskog sporazuma, građani Srbije koji poseduju biometrijski pasoš nisu u obavezi da apliciraju za vizu za Island. Građani koji poseduju pasoš izdat od strane Koordinacione uprave moraju aplicirati za vizu. Za više informacija kliknite ovde:

Kliknite ovde ako imate pasoš koji je izdala Koordinaciona Uprava.

Za informacije o tome kako podneti zahtev za boravišnu dozvolu za Island posetite internet stranu Islandska uprava za doseljenike.  

Deca mlađa od 18 godina

Za dete mlađe od 18 godina koje putuje u inostranstvo bez prisustva roditelja, potrebna je pisana saglasnost roditelja/staratelja (overena u sudu Republike Srbije) da dete sme putovati u inostranstvo samo. Ukoliko maloletno dete putuje sa jednim roditeljem/starateljem, mora se priložiti saglasnost drugog roditelja/staratelja u pisanoj formi (overena u sudu Republike Srbije).

Dodatne informacije

Opšta procedura za apliciranje za dansku Šengen vizu opisano je na sajtu Danske Imigracione Službe.

Dodatna obaveštenja vezana za vize možete dobiti posetom sajta danskog Prijavnog centra za Vize.